Адміністративно-господарських питань

Наказ з адміністративно-господарських питань — це розпорядчий документ, яким оформлюються рішення оперативного, організаційного, адміністративного, господарського характеру, про що свідчить його назва.

Тому орієнтовними питаннями, з яких видаються накази з адміністративно-господарських питань, можуть бути такі:

· Про проведення чергових інструктажів з пожежної безпеки, цивільної оборони-через кожні пів року, охорони праці та охорони життєдіяльності-щоквартально)

· Про підведення підсумків атестації

· Про підготовку до нового навчального року

· Про організацію роботи у літній оздоровчий період

· Про організацію тематичної перевірки

· Про результати тематичної перевірки

· Про стан харчування (щоквартально, за рік)

· Про виконання рішень педагогічної ради

· Про єдиний санітарний день

· Про стан захворюваності (щоквартально, за рік)

· Про організацію та проведення новорічних свят

· Про проведення місячника з благоустрою території

· Про проведення «Тижня безпеки дитини» тощо

Багатьох цікавить питання, до якої групи наказів належатьнакази з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, цивільної оборони?

Накази, які регулюють питання організації охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, цивільного захисту, можуть містити різну за практичним значенням і культурною цінністю інформацію. Тому такі накази мають різні строки зберігання і можуть належати до різних груп наказів.

Більшість управлінських рішень наказів, що регулюють у навчальному закладі такі важливі питання, як охорона праці, безпека життєдіяльності, пожежна безпека, цивільний захист, розраховані на тривалий період діяльності навчального закладу. Саме тому такі накази належать до наказів з основної діяльності (наприклад, накази про:

· Створення у навчальному закладі служби охорони праці, безпеки життєдіяльності;

· Призначення відповідальних за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та визначення їхніх функціональних обов’язків;

· Затвердження локальних документів;

· Заходи щодо запобігання травматизму тощо.

Якщо розпорядчі дії, викладені у наказах, мають обмежений строк виконання, то здебільшого такі накази відносять до групи з адміністративно-господарських питань (наприклад:

· Про організацію розробки та перегляду окремих видів документів з охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту

· Про затвердження різних видів графіків, складу комісій, робочих груп, строк роботи яких має чітко визначений період (але не більше 5 років).

Накази з кадрових питань (особового складу)

Накази з кадрових питань (особового складу) оформляють у вигляді індивідуальних і зведених.В індивідуальних наказах зазначають інформацію про одного працівника, у зведених — про кількох, незалежно від того, які управлінські рішення щодо них приймаються (прийняття на роботу, призначення на посаду, переведення на іншу посаду/роботу, звільнення тощо).

Важливо зазначити, що у тексті наказів з кадрових питань (особового складу), як правило, констатуючу частину не зазначають.Розпорядчу частину наказу починають, як правило, з дієслова у формі інфінітиву: «прийняти», «призначити» «перевести», «звільнити», «відрядити», «надати», «оголосити» тощо. Далі зазначають великими літерами прізвище працівника, на якого поширюється дія наказу, і малими − ім’я, по батькові працівника та текст наказу.

У наказі про призначення або звільнення працівника зазначають повну дату (число, місяць, рік) фактичного виходу працівника на роботу (припинення трудових відносин), розміри його посадового окладу відповідно до штатного розпису, надбавок та доплат.

У кожному пункті наказу з кадрових питань (особового складу) зазначають підставу щодо його видання (заява працівника, доповідна записка, рішення атестаційної комісії тощо).

Слід звернути увагу, у наказахпро припинення трудового договору зазначають дату звільнення працівника (без прийменника «з»,оскільки днем звільнення вважається останній день роботи) і причину звільнення, яку формулюють стисло й чітко. При цьому вживають слова «у зв’язку» та обов’язково зазначають пункт статті Кодексу законів про працю України, за якою звільняється працівник.

Орієнтовні питання, з яких видаються накази з кадрових питань

(тривалого строку зберігання):

· Про прийняття на роботу

· Про звільнення

· Про переміщення за посадою

· Про переведення на іншу роботу

· Про сумісництво

· Про атестацію

· Про підвищення кваліфікації

· Про стажування

· Про підвищення тарифного розряду, або його встановлення

· Про зміну біографічних даних

· Про заохочення (нагородження, преміювання)

· Про оплату праці

· Про нарахування різних надбавок, доплат

· Про надання матеріальної допомоги

· Про відпустку щодо догляду за дитиною

· Про відпустку за власний рахунок

· Про встановлення та скасування режиму неповного робочого часу

· Про всі види відпусток працівників з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці

· Про довгострокові відрядження в межах України та за кордон

· Про тарифікацію

· Про затвердження штатного розпису і змін до нього (з 01.01.2013 року)

Орієнтовні питання, з яких видаються накази з кадрових питань

(тимчасового строку зберігання):

· Про короткострокові відрядження в межах України та за кордон

· Про стягнення

· Про надання щорічних відпусток

· Про затвердження графіка відпусток та внесення змін до нього

· Про надання додаткових відпусток на навчання, соціальних відпусток працівникам, які мають дітей

Уніфіковані форми наказів з особового складу

До уніфікованих міжвідомчих форм первинної документації з обліку кадрів належать накази (розпорядження): про прийняття на роботу (типова форма П‑1), про переведення на іншу роботу (типова форма П-5), про надання відпустки (типова форма П-6 та типова форма П-7 — список про надання відпустки), про припинення трудового договору (контракту) (типова форма П-8).

Зазначені уніфіковані форми формалізовані не лише за формою, а й за змістом, що дозволяє скоротити кількість документів, які складаються, усунути дублювання даних, однотипно вирішувати питання їх механізованої чи автоматизованої обробки та централізовано друкувати трафаретні форми бланків.

Діловодство здійснюється державною мовою (п. 2.2 р ІІ) Інструкції. Право на створення, підписання, затвердження документу визначається Статутом закладу и посадовими інструкціями (п. 2.3 р ІІ). Реквізити документа повинні відповідати вимогам Інструкції. Електронні носії документів і їх паперовий варіант повинні реєструватися і зберігатися однаковий термін, визначений Переліком.


7700256526594170.html
7700348464802389.html
    PR.RU™